Var placerar man likviderna – Sverige eller utomlands?


Att placera sina likvider i svenska kronor innebär inte att man helt undviker valutarisken, då mycket av det vi behöver för våra dagliga liv är importerat. Frågan blir då denna vända om omvärlden kommer ge Sverige samma förtroende som under finanskrisen och skuldkrisen och SEK kommer stärkas på nästa kris, eller om man bör placera likvider i något annat land?

+ There are no comments

Add yours