Väljarimporten


Trots att Sverige med alla rimliga mått mätt har haft och fortsätter att ha massinvandring, så är detta begrepp kontroversiellt.