Valet 2022 ställs in?


För partier med sviktande stöd är ett val potentiellt farligt. Makten kan förloras och i värsta fall når man inte över riksdagsspärren. I Sverige råder ett tillstånd som ger nuvarande regeringsparti extra anledning att se över sitt hus och manövrera strategiskt.