Vådan av storkollektiv uppfostran


En generation kan sägas vara ungefär trettio år. Från en människas födelse förflyter den tiden innan hon själv ger upphov till nytt mänskligt liv.