Vad sägs om politik som gynnar oss?


Det fick mig att fundera på hur lite av dagens politik som faktiskt går ut på att gynna vårt eget folk. Det är det ena utrikes åtagandet efter det andra på bekostnad av vår egen välfärd. Vi offrar vårt energiförsörjning för vanföreställningar och klimatet. Vi offrar vårt juridiska självbestämmande till förmån för ”EU-rätt”. Vi offrar vår demografi till förmån för fjärran folks inbördes problem.