Vad händer nu med Le Mat?


TV4 rapporterar att det inte bara är meningslösa aktiviteter som tvingas lägga ner när Fas 3 avskaffas. Även framgångsrika koncept som Le Mat hotas. Och detta är ett exempel på att medierna sällan kan se två sidor samtidigt. Det är också ett exempel på det som nobelpristagaren Daniel Kahneman kallar “kognitiv bias”. Om man ständigt söker dåliga exempel lär man bara hitta dåliga exempel. Men om man söker goda exempel kan man också hitta sådana.

+ There are no comments

Add yours