Vad händer med dina skulder när det blir krig?


Krig, terrorism och krigshandlingar klassas generellt som force majeure, vilket gör att en lång rad ansvarsbegränsningar inträffar för bankens sida. Motsatsen finns inte och du som skuldsatt slipper inte undan dina skulder bara för att krig utbryter. Läsare frågar ibland om vad som händer med deras skulder i händelse av krig. Det korta svaret är inget.

+ There are no comments

Add yours