Vad är ett pris?


Vad är ett pris? Ett pris kan tyckas vara något mycket enkelt, men är i själva verket något mycket mer invecklat. Ett pris är en överenskommelse för ett utbyte. Som sådant är det unikt, och är alltid specifikt för en situation. Det förändras mellan olika tider och platser, och olika aktörer. Ett pris är dock mer än så. Ett pris är en liten bit information i en gigantisk ekvation som vi brukar kalla för marknadsekonomin. Det är en signal om hur man skall samordna flera miljarder olika arbetare, många miljoner företag, många miljoner olika råvaror, insatsvaror, tjänster, löner, vinster och investeringar.

+ There are no comments

Add yours