Vad är en osjälvisk handling?


När du känner en känsla, börja med att observera känslan med nyfikenhet och empati. Sätt en etikett på känslan, försök vara specifik. Ofta finns det flera lager av känslor, under ilskan kan det finnas rädsla till exempel. Observera dina tankar, du behöver inte bedöma om tanken eller känslan är “bra” eller “dålig”, “rätt” eller “fel”. Dina tankar måste inte vara obestridbar fakta, trots detta brukar många behandla sina tankar på det viset. “Jag är självisk” är en tanke, som många tyvärr har. Utöver den tanken tänker många “det är dåligt att vara självisk” och “därför är jag dålig”.