Vaccinerna mot SARS-CoV-2?


Massor av oss står nu inför beslutet om vi skall tacka ja till det vaccin som erbjuds eller ej. För att något underlätta beslutet skall jag här redogöra för vad jag snappat upp om dessa vacciners sätt att fungera.

+ There are no comments

Add yours