Vaccinationsbevis och ett val i vardande


Folkungen refererade i tisdags en debattartikel publicerad i Dagens Juridik. Författarna – jurister och advokater – drog slutsatsen att implementering av vaccinationsbevis strider mot regeringsformens krav på att begränsningar i grundlagsskyddade friheter ska vara proportionerliga mot syftet med åtgärden.