Vaccin en runda till!


Enligt officiell statistik har det i världen till dags datum dött 1 916 357 personer i covid-19 (2021-01-09), i Sverige är drygt
90 procent av dödsfallen i gruppen 70-plus. Som jämförelse kan vi konstatera att det 1980 dog 2 600 000 i mässlingen. De flesta som infekteras och dör i den sjukdomen är barn under 5 år.