Utbildning är inte lösningen


1,3 miljoner personer är inte självförsörjande. En mycket hög andel är utlandsfödda. Enligt rapporten från Entreprenörskapsforum som slog ner som en bomb för drygt ett år sedan är problemen värre än man kunnat tro. Det tar 12-13 år innan ens hälften är självförsörjande på den låga lönen 12 800 kronor.