Utan tvivel ska vi dö


Det är förvånansvärt svårt att finna uppgifter om hur dödligheten i covid19 beror av ålder. Mer specifikt det som förkortas IFR och uttalas infection fatality rate, samt hur den varierar över åldersgrupperna.