USA är den stora vinnaren på sänkt oljepris


Saudiarabien har på många sätt gjort USA en mycket stor tjänst genom det sänkta oljepriset. USA:s vinst är dubbel – både via stärkt BNP via minskade importkostnader och dels genom att skifferoljan sparas i marken och kan användas efter global peak oil passerats. För konventionell billig olja inträffade peak oil 2005, liksom peak oil exports. Produktionsökningar sedan dess kommer från dyr icke-konventionell olja, som förbrukats trots att vi ännu inte nått peak oil.

+ There are no comments

Add yours