Urbant tolkningsföreträde


Jordbruksverket har beställt två studier om maktförhållandet mellan stad och land. Båda finns att ladda ner här. I morgon kommer en titt på Aline Kärrbäcks C-uppsats om Diskursiva hierarkier. Idag avhandlas rapporten om Urbant tolkningsföreträde av Maria Rönnblom, Umeå universitet centrum för genusstudier. Det låter kanske helknäppt och vissa stolpskott finns i rapporten, men det har varit intressant att läsa vad Rönnblom skrivit och hur hon tänkt. Här följer en kort redogörelse för rapporten, med kommentarer.

+ There are no comments

Add yours