Ur min korrespondens med Behrang Kianzad


Behrang Kianzad är frilansjournalist samt juriststudent. Behrang har bland annat medverkat i Sveriges Radio och undervisar vid journalisthögskolan Fojo i Högskolan i Kalmar. Behrang skrev om nationalekonomisk forskning och myter om invandring i Ordfront. Jag mailade honom och påpekade sakfel.
En studie från 2003 av Kjetil Storesletten visar att invandraring vid i unga idealåldrar som 20-30 år tenderar att vara lönsamt trots relativ låg sysselsättningsgrad. Gruppen utgör inte längre utgör någon kostnad som barn och kan arbeta i många år innan pension. För äldre invandrare är det tvärtom svårt att få lönsamhet även med hög sysselsättningsgrad då få år är kvar till pension.

+ There are no comments

Add yours