Uppnådde västvärlden frihetens höjdpunkt tiden innan 9/11?


9/11-attentatet blev något av en vändpunkt för friheten i väst. Snart röstade amerikanerna igenom det drakoniska patriot act och därefter kunde man internera misstänkta våldsverkare utan sedvanlig rättegång, samt mängder av andra lagar som inskränkte de medborgerliga rättigheterna.

+ There are no comments

Add yours