Upphovsrättsdiektivet i Finland: Uppladdningsfilter men ingen automatisk blockering


I sommar skall alla EU-länder ha implementerat EU:s upphovsrättsdirektiv i respektive nationell lagstiftning. Det ser ut att bli en brokig uppsättning lagar, speciellt med tanke på att internet inte känner några gränser.