Uppföljning: Lägenhetspriserna i Stockholm nu och under 90-talskraschen


Dags för en kort uppföljning kring utvecklingen för lägenhetspriserna i Stockholm kontra under 90-talskraschen. På annat håll visar det sig att priserna stigit mest i Göteborg, procentuellt sett.

+ There are no comments

Add yours