Uppehållstillstånd – eller inte?


Ett av den nya regeringens mest kontroversiella förslag, tillika ett av de mest intressanta, är förslaget att återkalla permanenta uppehållstillstånd.

+ There are no comments

Add yours