Ungern: Europas bästa land för familjer


Enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) var fertilitetstalet i Ungern 1,52 år 2020. Detta är det genomsnittliga antalet barn som en kvinna förväntas få under sin livstid.