Umeå kommun förbjuder Försvarsmakten på nationaldagen


Rasistiska Umeå kommun förbjuder i ett fall av missriktad rasism Försvarsmakten att deltaga vid nationaldagsfirandet på Gammlia i kommunen. Umeå kommun anser nämligen rasistiskt att flyktingar (“nya svenskar”) har en viss åsikt i försvarsfrågan, vilket förstås är helt fel. I själva verket är invandrare mer försvarspositiva än infödda svenskar. Man har ofta haft det högst tvivelaktiga nöjet att på första parkett se vad som händer om man inte kan försvara sig mot en inre eller yttre fiende, eller har anhöriga som upplevt detta. Det är också därför man hamnat i Sverige, dvs på flykt undan krig och förföljelse, på grund av för dålig förmåga att motstå en fiende.

+ There are no comments

Add yours