Trojaner mitt ibland oss


När den trojanska hästen inte såg ut som en trojansk häst, släppte vi den inte bara innanför porten utan hälsade den dessutom välkommen med en infantil puss på mulen. Så skulle man kunna sammanfatta det skeende som har lett fram till den situation där vi befinner oss idag