Trajanus guld – en berättelse om penningkorruption


Föreställ dig att du är en romersk kejsare, till exempel Trajanus som härskade mellan 98 – 117 e.Kr. Föreställ dig nu att du erövrar ett nytt territorium som är fullproppat med rika guldådror, till exempel Dacia (101 – 102 e.Kr).