Tjänstemannaidéerna som aldrig dör


Regeringen har lämnat sitt förslag till ändringar i svensk vapenlagstiftning för att passa till EUs vapendirektiv. Det är nästan ordagrant likalydande som den proposition S lade fram för ett år sedan och den samlade högeroppositionen röstade ner. Man anger tydligen anledningen till att man nu kräver registrering av magasin, trots att EU inte kräver det, att det är för svårt att skriva ett sådant undantag i en lagtext.

+ There are no comments

Add yours