Tio anledningar att fördöma inflation


Inflation, definierad som expansion av mängden fiatpengar, är att frukta oavsett när och var den förekommer.[1] Det är den dolda orsaken till flertalet av våra problem såväl i samhället som i ekonomin:
1. Inflation orsakar hög- och lågkonjunktur
Kreditexpansion som sker till följd av en ökning av mängden fiatpengar och inte verkligt sparande leder till artificiellt låga räntor. Detta välkomnas till en början då kreditexpansionen ger upphov till en ekonomisk ”boom”. Investeringar som tidigare inte var genomförbara blir plötsligt lönsamma med de artificiellt låga räntorna. Men eftersom inget verkligt sparande har skett kommer det uppstå resursbrist, det finns nämligen inte tillräckligt med resurser för att slutföra samtliga projekt. När räntorna stiger igen uppdagas felinvesteringarna och en oundviklig korrigering blir ett faktum. För att övervinna recessionen sänker centralbanken räntorna igen. Recessionen, eller depressionsfasen, som hade inneburit likvidationen av felinvesteringar och återställningen av produktionsstrukturen förhindras då det inte är politiskt önskvärt…

+ There are no comments

Add yours