Tillståndet i Riket, oktober 2020


För en utomstående betraktare kan tillståndet i riket synas skakigt. Den som exempelvis förlitar sig på poliskåren kan konstatera att knäböjande konstaplar enbart åsidosatt sina skyldigheter om opartiskhet och riskerat att rubba tilltron till polisväsendet. Turligt nog är detta att betrakta som en ringa förseelse!