Tillståndet i Riket, juni 2022


Bensinpriset är i stort som innan politiken gav sig på att sänka det, bostadsmarknaden börjar så smått mattas av och ett nytt virus finns det att skrämma folk med.