Tillståndet i Riket, februari 2021


Tillståndet i den lilla randstaten i norra Europas utkant, konungariket Sverige, synes gott för dem som uppbär olika chefspositioner i myndigheter och förvaltningar.