Till den mjuka upplysningens försvar


I Sven-Eric Liedmans bok: ”I skuggor av framtiden – Modernitetens idéhistoria” delar författaren in Upplysningen i en hård och en mjuk sida. Den hårda sidan består enligt Liedman av naturvetenskap och teknologi emedan den mjuka av etik, politik och religionskritik. Mina utgångspunkter skiljer sig dock från Liedman då jag menar att det knappast går att beskriva alla de politiska ideal som upplysningsfilosoferna bar fram som mjuka eller humana, även om de nog kunde kallas humanistiska.

+ There are no comments

Add yours