Terror – made in USA


FBI konstaterar att terroristen i Orlando inte haft några kontakter med utländska grupper, utan radikaliserats i USA. Och om terrorhotet i allt större utsträckning är av det slaget – att terroristerna saknar fysiska kopplingar till varandra – faller också stora delar av den traditionella terrorbekämpningen. Det är inte som förr – att man kan identifiera en grupp terrorister med en definierad ledare. Nej, i det här och i så många andra fall är var hen sin egen terrorcell.

+ There are no comments

Add yours