Tankevurpan


Stockholm växer, och Stockholm växer snabbt. Stockholmarna blir allt fler, och med det så blir det allt fler människor som behöver sjukvård. Man bygger ett nytt sjukhus, en av de dyraste byggnaderna i världen faktiskt. Men det nya sjukhuset, Nya Karolinska, är redan från början alldeles för litet. Det nya sjukhuset ersätter inte ens det …

+ There are no comments

Add yours