Tanken bakom Public Service


»Svenskar är intellektuellt primitiva och underutvecklade. TV fungerar så att det framkallar känslor och ett intellektuellt liv – och därmed skapar det opinion; det är ett opinionsbildande medium. TV är ett väldigt kraftfullt media för indoktrinering.«
Örjan Wallqvist, chef för TV2 i slutet av 60-talet och en stor del av 70-talet. Källa: The New Totalitarians (1972).

+ There are no comments

Add yours