Tänk om inte Brexit får några konsekvenser alls?


Det pratas vitt och brett om hur mer eller mindre katastrofala konsekvenser Brexit ska få för ekonomin. Fast tänk, hemska tanke, om Brexit inte får några konsekvenser alls? En eventuell Brexit ska krossa Storbritanniens ekonomi. EU:s ekonomi kommer krossas. EU kommer falla samman. Sveriges ekonomi krossas. Hela världsekonomin krossas. Detta är naturligtvis rena överdrifter. I själva verket kommer Brexit kanske inte få några konsekvenser alls för ekonomin, men kanske för individer inom brittisk arbetskraftsinvandring.

+ There are no comments

Add yours