Sveriges roll i den globala massövervakningen


Vilken roll spelar egentligen Sverige i den amerikanska globala massövervakningen?