Sveriges räddning heter moral


Ett folks moral avgör hur deras land utvecklas. Välstånd, trygghet och arkitektur är enbart konsekvenser av moralen. Att förbjuda våldsförhärligande rappmusik i regimradio, dubblera antalet poliser på gatorna, tillåta övervakning av internet utan misstanke om brott är som att ansa ogräs. Det hjälper inte. Man måste hugga mot roten.