Sveriges konjunktur fortsätter mot överhettning – bara hushållen skeptiska


Konjunkturbarometerindikatorn (konjunkturbarometern) för oktober visar att svensk ekonomi fortsätter mot överhettat läge. Det enda som håller tillbaka är hushållen, som är negativa, antagligen drivet av förväntade skattehöjningar. Barometern stiger från 107.1 till 108.3, där 110 är överhettad topp i konjunkturen.

+ There are no comments

Add yours