Sverigedemokraternas framgångar – en fråga om invandring?


Det förs en diskussion i medierna om kommunernas flyktingmottagande och Sverigedemokraternas framgångar. Ofta tas det för givet att det är missnöje med invandringen som är orsaken till att SD kraftigt ökade sitt röstetal mellan 2010 och 2014. Men är det så? För att ens kunna ha en uppfattning i frågan är det nödvändigt att undersöka sambandet mellan partiets väljarstöd och flyktingmottagandet i olika kommuner.
 

+ There are no comments

Add yours