Sverige uppdelat i smånationer


Vi ser idag olika frihetsrörelser runt om i världen, där kanske Skottland är den mest kända, följt av Baskien, Katalonien, Norditalien och många fler. Detta är förmodligen är motreaktion mot århundraden av unionstänkande och en ständigt närvarande övermakt, som dessutom vanligen befinner sig långt borta, och ofta har en dålig känsla för vad den specifika regionen egentligen behöver.

+ There are no comments

Add yours