Svenskt Näringsliv ger Lars Calmfors en ny chans


Noterar att Svenskt Näringsliv kommer att tillsätta ett arbetsmarknadspolitiskt råd. Kanske utgår man från att regeringen snart kommer att avskaffa det finanspolitiska rådet eller politisera detta? Ju längre politiken befinner sig från det som forskarna rekommenderar, desto svårare blir det att hantera oberoende rådgivare.

+ There are no comments

Add yours