“Svensken verkar ha svårt att förstå konceptet självförsvar”


“Svensken verkar ha svårt att förstå konceptet självförsvar” sa en bekant och jag håller med. De reflexer som sitter i ASAP Rockys ryggrad, liksom i de flesta fria folks, tycks genom enträgen hjärntvätt samt politiskt snömos ha raderats ur var och varann svensk.