Svenska folket är på väg att bli liveget


Konjunkturinstitutet räknar med att skattekvoten behöver öka med tre procentenheter fram till 2040. Det är speciellt äldreomsorgen (på sikt) och flyktingmottagningen (nu och förmodligen även på sikt) som drar pengar. Dagens Samhälle: Bibehållen välfärd kräver höjda skatter »Att vårt land saknar militärt försvar ligger utanför denna beräkning. Krisen inom polisen likaså. Vi har för övrigt ett problem med att människor som betalt skatt hela sitt liv ser ut att bli fattigpensionärer. Den generella välfärdsstaten som helhet kommer att sluka allt mer pengar med tiden. Detta är saker som skall läggas till på notan. Näringslivets del av svensk ekonomi går visserligen bra. För tillfället.

+ There are no comments

Add yours