Svensk polis borde bli som den tyska


Det är intressant att jämföra polisen i olika länder. Jag skall hoppa över Belgien, där man inte sällan ser uniformerad polis ta sig en öl eller ett par på en bar mellan dusterna med allehanda demonstranter utanför EU-Kommissionen. Låt oss istället jämföra Tyskland och Sverige. I Tyskland är polisen synlig. Den är alltid närvarande på platser med mycket folk. Och när något speciellt är i görningen kan insatserna vara uppseendeväckande stora. Den tyska taktiken tycks vara att upprätthålla lugn och ordning genom stor polisnärvaro. Vid en normal demonstration kan det vara fråga om 20-25 bussar med kravallutrustad polis.

+ There are no comments

Add yours