Svensk ekonomi allt mer överhettad


Senaste konjunkturbarometern pekar allt mer på att svensk ekonomi är på väg mot överhettning. Nästan hela näringslivet är nu överhettat, med tillverkningsindustri, bygg och anläggning respektive detaljhandeln som ledande. Bara själva hushållen har en negativ syn på ekonomin just nu.

+ There are no comments

Add yours