Striden om krypteringen står här och nu


Skall vanligt folk ha rätt till privat, krypterad elektronisk kommunikation? Den frågan är högaktuell i EU just nu.

+ There are no comments

Add yours