Straff och brott


Lagar och regler, straff och brott. Domar och domare. Att grubbla över hur det svenska rättsväsendet fungerar, hur våra lagar är formulerade och hur straffsatserna ser ut är något jag gör allt oftare och allt längre. Idag var det dags igen, om straffet efter ett brott – och om hur lagstiftarna uppenbarligen ser på det…

+ There are no comments

Add yours