Stötta Steget Efter-Boken!


En av det roligaste och mest träffande satirikerna nu är Steget Efter på twitter. Han publicerar nästan dagligen sina satirbilder om samtiden. Han ska nu ge ut en bok med alla sina bilder och då Steget Efter är anonym så är det Fredrik Antonsson som skapat kickstarterprojektet för Steget Efter.