Stor risk och låg vinst att diversifiera valuta?


Att flytta sparpengar till bankkonton utomlands innebär visserligen en valutadiversifiering, men samtidigt en större risk än att behålla dem i svenska kronor. Växelkurser varierar mer än Riksbankens mål om 2% KPI-inflation. Sedan Riksbanken i sin desperation över att man inte lyckas uppnå det helt godtyckliga penningpolitiska målet om 2.0% i KPI-inflation gått ut med att man aktivt vill försvaga kronan har möjligheten tagits upp här på bloggen att flytta sparkapital bort från svenska kronan SEK.

+ There are no comments

Add yours