Stök i bibliotek och stök i EU – samma sjuka


Det är alltid svårt att tolka nuet, den tid vi lever mittuppe i. Det är svårt att ha distans. Men låt mig ta två exempel, ett ur det lilla och ett andra om det stora. Paulina Neuding har förtjänstfullt visat hur bråk, stök och konflikter allt oftare uppstår på bibliotek, en av de sista platser i samhället som fortfarande tillämpar en öppenhetskultur dit alla är välkomna. Biblioteken symboliserar det vi har kvar av samhällsgemenskap. Nu utsätts biblioteken för destruktivt våld, både mot normer om respekt för andras läsande och även rent fysiskt. Bibliotekarier som håller på lugn och ro blir misshandlade.

+ There are no comments

Add yours